คอนโดมิเนียม

 • ขาย: ฿ 1,190,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 1,850,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 38 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 2,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 40 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 2,650,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 42 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,355,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 61 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 55 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 112 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,565,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 83 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 10,500,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 106 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 12,530,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 91 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 13,500,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 96 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 14,820,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 127 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray