ที่ดิน

 • ขาย: ฿ 1,728,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 288 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 2,136,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 356 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 2,300,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 2,900,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1160 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,100,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1168 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,330,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,752,500
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 760 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,819,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 976 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 5,480,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 3200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur