บ้าน

 • ขาย: ฿ 3,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,395,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 324 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,450,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 440 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ขนาดที่ดิน: 1232 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 260 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 248 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 180 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 6,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 428 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray