บ้าน

 • ขาย: ฿ 12,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 6
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 12,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 796 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 12,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 316 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 12,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 775 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 13,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 14,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 627 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 14,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 440 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 15,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 2507 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 15,400,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 6400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 15,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 15,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 15,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien