คอนโดมิเนียม

 • ขาย: ฿ 19,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 189 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 26,600,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 266 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 1,190,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 1,460,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 27.14 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 1,600,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดที่ดิน: 22.65 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 1,800,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 54.6 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 2,062,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 32 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Seazen Condominium
 • ขาย: ฿ 2,450,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 54 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 2,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 48 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,590,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 47.65 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 4,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 112 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 6,225,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 115 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Sisaran Ban Saray
 • ขาย: ฿ 7,406,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 92 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: SeaZen Ban Saray
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 106 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 93 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
Make an offer
 • ขาย: ฿ 7,800,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 83 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: On the beach in Ban Saray
 • ขาย: ฿ 7,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 102 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: De Amber
 • ขาย: ฿ 7,950,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 68 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 8,600,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 102 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: De Amber
 • ขาย: ฿ 9,950,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 90.8 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 11,092,889
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 91 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 12,500,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 96 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 12,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 152 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 15,800,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 198 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 16,800,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 210 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 16,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 192 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 17,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 165 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 18,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 179 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 19,500,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 148 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Residence at Dream
 • ขาย: ฿ 22,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 231 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 22,776,260
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 216 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 24,837,100
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 142 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien