ที่ดิน

 • ขาย: ฿ 3,750,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 644 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 1,469,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 452 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 1,728,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 288 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 2,136,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 356 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 2,300,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 988 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 2,900,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1196 ตร.ม.
 • พื้นที่: Phla
 • ขาย: ฿ 3,200,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1248 ตร.ม.
 • พื้นที่: Phla
 • ขาย: ฿ 3,200,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1560 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Plutaluang
 • ขาย: ฿ 3,330,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 4,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1598.8 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Yek Jea
 • ขาย: ฿ 4,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 980 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,300,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,700,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 5,480,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 5,916,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1972 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 5,985,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 684 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 6,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1608 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Phoenix Golf Estate
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 2996 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 7,200,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1626 ตร.ม.
 • พื้นที่: Phoenix
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 2128 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 8,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 8,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 524 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 8,750,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 608 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 9,405,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1827 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 9,600,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 3200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Lake Maprachan
 • ขาย: ฿ 10,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 3200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray