บ้าน

 • ขาย: ฿ 6,495,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 10,995,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 192 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pratumnak
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 540 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 296 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,700,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 320 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,995,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 3,999,999
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 348 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 4,300,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 210 ตร.ม.
 • พื้นที่: Baan Chang
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 440 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Bang Saray
 • ขาย: ฿ 4,750,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 4,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 460 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: วัดเขาคันทมานท์
Reduced
 • ขาย: ฿ 4,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 1116 ตร.ม.
 • พื้นที่: Baan Chang
 • ขาย: ฿ 5,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 388 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 5,250,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 428 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ขนาดที่ดิน: 1232 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Sattahip
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 180 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 5,650,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 256 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 5,750,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 392 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 5,995,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 310 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 6,400,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 448 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 532 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 656 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 6,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 460 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 6,999,999
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 492 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 476 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 416 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 472 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 7,450,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 644 ตร.ม.
 • พื้นที่: Baan Chang
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Baan Chang near Phala Beach
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 680 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Sattahip