บ้าน

 • ขาย: ฿ 2,650,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 344 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 3,700,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 324 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 3,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 440 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 248 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 5,250,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 428 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
ขายแล้ว
 • ขาย: ฿ 5,405,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 348 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 388 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ขนาดที่ดิน: 1232 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 260 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 180 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 5,650,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 256 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 5,750,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 392 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 6,450,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 310 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 540 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 532 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 656 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 6,999,999
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 492 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 476 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 416 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 680 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 460 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
ขายแล้ว
 • ขาย: ฿ 7,543,630
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 414 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 7,566,100
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 472.4 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 7,580,800
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 485.6 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 7,600,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 412 ตร.ม.
 • พื้นที่: Silverlake
 • ขาย: ฿ 7,740,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 414 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 7,800,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 564 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 7,850,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 523.2 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 7,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 812 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien