บ้าน

 • ขาย: ฿ 3,395,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 324 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 4,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 5,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 488 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 6,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 260 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 532 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sattahip
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 540 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 656 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 8,446,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 448 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 10,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 3200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray